Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2012

Excepțiile în procesul civil. Jurisprudență comentată și reglementarea din noul Cod de procedură civilă | V. Dănăilă, C.A. Anghelescu, V. Constantinescu

Prezenta lucrare cuprinde jurisprudența relevantă în materia excepțiilor procesuale, atât hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și hotărâri ale altor instanțe judecătorești, cu precădere ale Curții de Apel București, multe dintre acestea nepublicate până acum. Acolo unde au simțit nevoia, autorii au inclus și scurte comentarii sau au făcut trimitere la soluțiile contrare pronunțate cu privire la aceleași probleme de drept. În cadrul comentariilor, autorii au evidențiat dispozițiile din noul Cod civil și din noul Cod de procedură civilă, acesta urmând a intra în curând în vigoare, care s-ar aplica problemelor de drept dezlegate prin hotărârile judecatorești redate. De asemenea, acolo unde a fost cazul, după prezentarea hotararii, autorii au menționat și soluția care ar urma să fie dată potrivit noii reglementări procesual civile pentru a asigura o punte de legătura între cele două acte normative, aspect ce garantează actualitatea prezentei lucrări și ulteri

Rezumatele prelegerilor în materia Dreptului familiei și Drepturilor reale potrivit noului Cod Civil

Pe data de 20 februarie 2012 s-a desfășurat în Aula INM conferința cu titlul „ Dispozitii ale Noului Cod civil in materia Dreptului familiei – unificarea practicii” având ca moderator pe dna. jud. dr. Cristiana Mihaela Crăciunescu.   INM a pus la dipoziție rezumatul conferinței pe care îl puteți descărca de aici . Pe data de de 5 martie 2012 s-a desfășurat în Aula INM conferința cu titlul „Dispoziții ale noului Cod Civil – Unificarea practicii judiciare” având ca moderatori pe dl. prof. univ. dr. Gabriel Boroi și dl. Bogdan Dumitrache. INM a pus la dipoziție rezumatul conferinței pe care îl puteți descărca de aici . Rezumatele au fost realizate de către dna. Nadia-Simona Țăran și de către dna. Ana Maria Iutiș, ambele expert INM, pentru care beneficiarii acestor materiale vor avea probabil numai cuvinte de mulțumire.

Conferința „Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional” și lansarea volumului VII „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”

Pe data de 15 martie 2012 a avut loc în cadrul Academiei Române conferința Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional. Conferința a avut ca punct de plecare o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv cauza C-379/10 – Comisia c. Italiei prin care s-a statuat că excluderea sau limitarea la cazurile de dol sau de culpă gravă a răspunderii statului este contrară principiului general al răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii de către o instanţă de ultim grad. A doua temă a conferinței a fost lansarea volumului VII din lucrarea „ Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile ” precum și prezentarea unei analize statistice interesante asupra cauzelor împotriva României soluționate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2011. Conferința a fost extrem de interesantă, în special în ceea ce privește analiza cauzelor soluțio

Măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar. Competenţa instanţelor interne şi analiza jurisprudenţei CEDO. Articol de Ionut Militaru și Sorin Vasilescu

Tocmai am terminat de citit articolul cu numele de mai sus. Face o trecere în revistă a problemelor legate de practica neunitară în materia ridicării vehiculelor staționate neregulamentar. A doua parte a articolului analizează compatibilitatea practicii judiciare cu jurisprudența CEDO. Recomandat în special pentru practicieni. Îl puteți citi aici .