Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2012

Rezumatele prelegilor referitoare la noul Cod Civil

În perioada 8 – 30 septembrie 2011 Institutul Național al Magistraturii a organizat o serie de prelegeri pe tema noului Cod Civil. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul INM-ului aici . Institutul a publicat și rezumatele acelor înregistrări, pentru practicianul grăbit, care nu are timp să asculte toate înregistrările. Rezumatele sunt disponibile în format .pdf și pot fi descărcate gratuit de aici . De asemenea, pentru că institutul este în pas cu tehnologia, există și variante pentru e-reader și pentru Kindle .

Acțiune civila pentru desființarea unui înscris falsificat, în cazul în care acțiunea penală s-a stins în faza de urmărire penala printr-o soluție de netrimitere în judecata. Excepţia nulităţii actului de sesizare de către procuror a instanţei civile

Art. 112, 133 C.P.C. Art. 249, 245 alin. 1 lit. c 1 C.P.P. Procurorul poate decide prin ordonanţa de încetare a urmăririi penale “sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris”. Urmare a acestei decizii, este punerea sa in executare si sesizarea instanţei civile in condiţiile art. 112 Cod procedură civilă, cu o cerere de chemare in judecata care sa împlinească cerinţele de forma ale procesului civil, cerinţe independente si autonome fata de litigiul penal care a generat intenţia se sesizare a instanţei civile. Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială Decizia comercială nr. 7699/2/2008 Nepublicată Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti din 21.02.2007, procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor C.G. şi G.V. pentru infracţiunea de fals şi uz de fals şi sancţionarea lor cu caracter administrativ, precum şi trimiterea la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a două

Citirea declaraţiilor date în timpul urmăririi penale şi dreptul acuzatului de a interoga martorii acuzării. Cauza Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit

Existenţa unui motiv întemeiat pentru absenţa martorului este o întrebare preliminară care necesită un răspuns înainte de a se analiza dacă declaraţia martorului este temeiul exclusiv sau determinant pentru pronunţarea condamnării. Atunci când o declaraţie dată în faza urmăririi penale este citită în şedinţă publică, fără ca martorul să dea declaraţia oral în faţa instanţei (hearsay/ouï-dire), iar această declaraţie fundamentează în mod exclusiv sau determinant soluţia de condamnare, nu va rezulta într-o automată încălcare a art. 6 par. 1. Însă, din cauza riscului admiterii unui asemenea mijloc de probă, vor trebui să existe suficiente garanţii procedurale care să contrabalanseze riscul, printre care măsuri care să permită o evaluare echitabilă şi justă a gradului de încredere în mijlocul de probă respectiv. Articolul integral pe HotărâriCEDO.ro

Cauza Ţehanciuc împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 22 noiembrie 2011 – Suspendarea automată din funcţie în momentul trimiterii în judecată nu încalcă prezumţia de nevinovăţie

Având în vedere că instituţia nu a susţinut că reclamantul ar fi comis vreo faptă nelegală şi nu exista nimic în decizie care să dezvăluie vreun raţionament sau prejudecată cu privire la vinovăţia reclamantului referitor la faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar suspendarea sa a fost automată în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 188/1999 şi nimic din textul lege nu duce la concluzia că scopul măsurii ar fi unul punitiv, ci mai degrabă preventiv şi provizoriu, nu a fost încălcată prezumţia de nevinovăţie. Articolul integral pe HotarariCEDO.ro