Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2012

Aplicarea principiului non bis in idem in jurisprudenta europeana si nationala - Curierul Judiciar nr. 10/2012 -

Prevăzut în mod expres în legislația națională pentru prima data în Regulamentul Organic al Moldovei principiul non bis in idem pune în balanță două drepturi legitime din dreptul procesual penal; pe de o parte există dreptul societății exercitat prin Ministerul Public de a obține condamnarea oricărei persoane care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, iar pe de altă parte există dreptul acuzatului de a ști că procesul penal finalizat nu poate fi repus în discuție. Într-o exprimare de mare acuratețe juridică, s-a statuat [1] că o justiție care nu ar putea pune niciodată capăt unui conflict nu va avea nici prestigiu față de justițiabili, nici încrederea acestora și nici vreun folos pentru societatea juridicește organizată și chiar pentru dreptatea în sine. Spre deosebire de alte sisteme de drept [2] , principiul non bis in idem nu are o consfințire legală expresă [3] în dreptul român ci este recunoscut ca fiind efectul negativ al autorității de lucru judecat [4] . Totodată, d