Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2011

După un an de INM…

Am scris pentru juridice.ro un articol despre anul de INM care tocmai a trecut. Îl puteți găsi aici . Deși unii colegi mi-au spus că este prea dur, eu consider că am redat o stare de fapt cât se poate de fidel. Critica s-a vrut una constructivă, însă ea rămâne critică. Consider că dacă ne complacem în a spune numai lucrurile pozitive, cele negative nu dispar. Așa că în loc să ascundem mizeria sub preș, mai bine am încerca să dăm cu aspiratorul, nu?

Noțiunile „de îndată” și „termen rezonabil” în 5 minute

A se vedea și Wemhoff c. Germaniei; Brogan și alții c. Marii Britanii – Art. 5 CEDO Sediul materiei Art. 5 paragraf 3 CEDO - „ Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de § 1 c) din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii a prezentării persoanei în cauză la audiere. ” Probleme legate de termene 1. Ce înseamnă de îndată? 2. Ce înseamnă termen rezonabil? Jurisprudență CEDO cu privire la noțiunea „de îndată” 1. Brogan și alții c. Marii Britanii (1988) -> „De îndată” = standard de 4 zile maximum – Excepții de exemplu lupta anti-teroristă sau dacă o asemenea deținere este însoțită de alte garanții efective a. Rigopoulos c. Spaniei (1999) -> Navă care transporta stupefiante, comandan

Legally Speaking: Antonin Scalia

E destul de lung, dar merită!

Art. 3 și 5 CEDO

Am adăudat pe pagina „ Jurisprudență CEDO rezumată ” art. 3 și art. 5 din Convenție. La art. 3 am adăugat o cauză care a fost pronunțată pe data de 19 iulie 2011, Rupa c. României (nr. 2) în care Curtea analizează atât latura materială cât și procedurală a art. 3 din Convenție precum și art. 6. Cu privire la viitoarele hotărâri pe care o să le adaug, am nevoie de feedback-ul vostru. Ar fi mai interesante/utile hotărâri de speță, dar mai vechi, care nu sunt traduse în română (și eventual nu sunt nici pronunțate împotriva României) sau ultimele hotărâri pronunțate de Curte?

Răspunsuri la întrebări frecvente

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest blog este acela de a răspunde, în măsura cunoștințelor, la diverse întrebări și nelămuriri. În ultima vreme, acestea au fost axate pe examenul de admitere la INM, însă nu numai. Având în vedere că întrebările au un caracter recurent, am considerat necesar să postez public răspunsurile, în așa fel încât oricine este interesat să le poată citi. Am păstrat exact modalitatea de exprimare pe care am folosit-o la momentul respectiv, nu pentru alt motiv, dar mi se pare straniu să îmi editez propriile răspunsuri. A se citi și Materiale de studiu pentru admiterea la INM 1. Cum să noile coduri pentru examenul de admitere la INM 2014? Iată întrebarea pe care o primesc din ce în ce mai des pe acest blog. Întrebarea este legitimă pentru oricine care are în față încercarea unui examen greu de admitere în profesie și, tocmai în acest moment dificil, lipsește intrumentul ”principal” de pregătire al studentului: doctrina. Problema este reală, însă nu

Schimbarea încadrării juridice după încheierea dezbaterilor. Aplicarea hotărârii Adrian Constantin c. României. I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1372 din 6 aprilie 2011

Schimbarea încadrării juridice de către prima instanţă, după încheierea dezbaterilor, cu încălcarea dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen., şi condamnarea inculpaţilor, ca urmare a schimbării încadrării juridice, pentru un număr mai mare de infracţiuni şi cu încadrări juridice care nu au format obiectul trimiterii în judecată, atrage casarea sentinţei primei instanţe şi a deciziei instanţei de apel, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, întrucât dreptul inculpaţilor de a fi informaţi în mod amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiilor aduse împotriva lor şi dreptul de a dispune de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării lor - drepturi consacrate în art. 6 paragraf 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului reflectată în hotărârea din 12 aprilie 2011 în cauza Adrian Constantin împotriva României - au fost încălcate, fiind incidente dispoziţiile art. 197 alin. (