Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2010

Codurile de procedură adoptate de către Camera Deputaților

Camera Deputațiilor a adoptat astăzi, 23.06.2010, în calitatea de cameră decizională, Proiectul de Lege privind Codul de Procedură Civilă și Proiectul de Lege privind Codul de Procedură Penală. Acum urmează etapa cea mai dificilă, implementarea. Amendamentele aprobate precum și cele respinse de subcomisii pot fi descărcate aici: Codul de procedură civilă   Codul de procedură penală Edit:   Proiectul de lege referitor la punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă a fost adoptat de Senatul României

Curtea de Apel Cluj – Secția civilă Decizia nr. 103/A/24 martie 2009. Legea nr. 10/2001. Stabilirea de către instanță în mod direct a sumei de bani ce i s-ar cuveni persoanei îndreptățite. Katz c. României

View Full Album Materiale de lucru Decizia nr. 33/2008 a Secțiilor Unite ale Înalta Curte de Casație și Justiție Cauza Katz c. României Cauza Faimblat c. României Legea nr. 10/2001 și Titlul VII al Legii nr. 247/2005 Aplicarea prioritară a Convenției Europene a Drepturilor Omului în raport cu legea națională Art. 20 Constituția României: (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. RIL nr. 33/2008: ” În cazul în care sunt sesizate neconcordanțe între legea nr. 10/2001 și Convenția Europeană a Drept