Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2011

Acțiune în revendicare întemeiată pe Legea nr. 10/2001 îndreptată împotriva fostului chiriaș. Existența unui „bun”. Imobil înstrăinat cu respectarea Legii nr. 112/1995. Act de înstrăinare necontestat în termenul legal.

I. Valabilitatea titlului de proprietate al intimatei-pârâte nu poate fi pusă la îndoială, de vreme ce contractul de vânzare-cumpărare nu a fost anulat, reclamanţii-recurenţi nepromovând înăuntrul termenului de prescripţie prevăzut de art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 acţiunea în nulitate împotriva acestui contract. II. Principiului stabilităţii circuitului civil se opune reparării unei nedreptăţi istorice printr-o altă nedreptate şi, aplicându-l la circumstanţele concrete ale speţei - în care titlul pârâtei obţinut în temeiul Legii nr. 112/195 s-a consolidat, iar reclamanţii au declanşat procedura reglementată de Legea nr. 10/2001 în scopul obţinerii măsurilor reparatorii prevăzute de legea specială de reparaţie, Curtea constată că în mod corect instanţa de apel a ajuns la concluzia că admiterea acţiunii în revendicare ar echivala cu menţinerea permanentă a insecurităţii circuitului civil. III. Faptul că Fondul Proprietatea nu ar funcţiona într-un mod care să conducă la despăgub

Wemhoff c. Germaniei; Brogan și alții c. Marii Britanii – Art. 5 CEDO

Am adăugat la secțiunea Jurisprudență CEDO rezumată două hotărâri fundamentale în materia art. 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Wemhoff c. Germaniei (cererea nr. 2122/64, hotărârea din data de 27 iunie 1968) Brogan c. Marii Britanii (cererea nr. 12209/84, 11234/84, 11266/84, 11386/85, hotărârea din data de 29 noiembrie 1988) Cele două hotărâri pot fi rezumate în următoarea schemă: A se vedea și Noțiunile „de îndată” și „termen rezonabil” în 5 minute