Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2011

Jurisprudență CEDO rezumată

Eu lucrez cu fișe. La orice, fie că e doctrină, jurisprudență, dosar etc. Așadar, cauzele pe care le-am avut de studiat pentru examenul de CEDO au încăput fiecare pe câte o fișă. Având în vedere efectul descurajant creat de citirea unei hotărâri întregi, m-am gândit să creez o secțiune separată pe blog, unde să postez aceste fișe de hotărâri și să adaug altele în măsura în care le voi parcurge.

Deciziile CCR nr. 53 și 54/25.01.2011 privind validarea magistraților aleși ca membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii și a celor doi reprezentați ai societății civile

CCR 53-25.01.2011 CSM CCR 53-25.01.2011 CSM Societate Civila Din Decizia nr. 54, pasaje relevante: „ Curtea Constituţională constată că prin noua reglementare nu se încalcă principiul neretroactivităţii legii, consacrat prin prevederile art. 15 alin.(2) din Constituţie. În concepţia Curţii Constituţionale, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr.330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.59 din 28 ianuarie 2002, o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare. ” „ Curtea constată că această interdicţie nu influenţează desfăşurarea mandatului