Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2015

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO / 17 iunie 2015, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează conferința   Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO București, Biblioteca Academiei Române – Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu” 17 iunie 2015, ora 14:00  Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite. La confluenţa celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de num