Skip to main content

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

CPP

Cât de curând, în librării, o publicație Editura CH Beck!

”Orice lege trebuie sa fie clară, uniformă și precisă; altfel, interpretarea ei este aproape întotdeauna o formă de a o strica”. Plecând de la cuvintele lui Voltaire, cititorul s-ar putea întreba de ce sunt necesare comentarii ori explicații ale unor legi elaborate de profesioniști, într-un interval mare de timp, care se bucură de toate premisele calităților evocate de marele filozof. Situația este însă diferită în ceea ce privește legislațiile noi – ele ridică întotdeauna mai multe probleme decât și-ar fi putut imagina legiuitorul la momentul redactării lor. Cu atât mai mult, un nou Cod de procedură penală reprezintă o provocare, din cauza regândirii într-o nouă logică a normelor care guvernează procesul penal, în diferitele sale faze.

Lucrarea de față, concepută într-un colectiv de judecători, procurori și avocați cu experiență practică în domeniul tratat, este adresată în principal practicienilor, oferind răspunsuri pentru rezolvarea problemelor cu care aceştia se întâlnesc în activitatea lor curentă, în cauzele penale.

Sperăm însă ca lucrarea să fie de interes şi pentru teoreticienii dreptului, întrucât soluţiile pe care le propunem sunt însoţite de justificări solid fundamentate, de explicaţii ample, aprofundate şi serios documentate. Pentru corecta înţelegere a noii reglementări, o serie de instituţii sunt tratate şi din perspectiva istorică, a evoluţiei lor, sunt explicate motivele pentru care s-a renunţat la unele soluţii din vechea reglementare, după cum sunt prezentate şi raţiunile care au stat la baza introducerii acelor instituţii de noutate absolută în sfera procesuală.

Am privit noua procedură penală nu doar comparativ cu cea anterioară, ci şi critic, semnalând erorile de reglementare sau necorelările între diferitele norme, formulând propuneri pentru corectarea acestor neoncordanțe; încercăm astfel să contribuim şi la procesul de monitorizare şi evaluare a noilor reglementări, proces care în prezent se desfăşoară la nivelul autorităţilor cu competenţe în elaborarea şi adoptarea legislaţiei corespunzătoare.

La alcătuirea comentariilor am avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi practica relevantă a celorlalte instanţe naţionale. Ne-am raportat cu consecvenţă la lucrările de referinţă ale autorilor români şi străini în materia procedurii penale, dar de același interes s-au bucurat și cele apărute recent, după intrarea în vigoare a noii legislaţii.

Coordonarea comentariilor a fost realizată astfel încât lucrarea să reflecte o viziune unitară asupra tuturor instituţiilor, iar trimiterile din cadrul lucrării, riguroase, să permită o abordare completă a fiecărei instituţii, prin raportare la cele corelative ei. Scopul urmărit a fost acela de a crea cel mai complex, util şi actual instrument pentru practicienii dreptului procesual penal.

Mulţumim pe această cale colegilor noştri - judecători, procurori, experţi asimilaţi magistraţilor, cadre didactice, avocaţi sau poliţişti - care, prin lucrările întocmite în activitatea lor profesională sau doctrinară (multe dintre ele regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării) ori prin dezbaterile teoretice publice, ne-au ajutat să inventariem în această lucrare cele mai actuale teme din domeniul procesual penal și sperăm ca ea să contribuie în mod benefic la găsirea unor soluții concrete la problemele existente în această materie.

Comments

Popular posts from this blog

Materiale de studiu pentru admiterea la INM

Atunci când am scris acest articol (23.10.2010) am dorit să ajut viitorii candidați la examenul de admitere la INM prin publicarea listei cu lucrările pe care le-am folosit pentru pregătirea examenului. În urma modificării Codului civil și a Codului de procedură civilă, precum și a intrării în vigoare a noului Cod Penal și de Procedură Penală, tot mai multe persoane m-au rugat să modific lista și să indic lucrările pe care le consider ca fiind potrivite în momentul de față pentru pregătirea examenului de admitere la INM.   A se citi și Răspunsuri la întrebări frecvente   Drept Civil Noul Cod civil – este principalul material de pregătire la această materie, mai ales având în vedere modalitatea exhaustivă a reglementării, precum și modalitatea de examinare tip grilă prof. univ. dr. Gabriel Boroi și jud. drd. Carla Anghelescu – Curs de drept civil Partea Generală – Ediția 2011 – Conform Noului Cod Civil ( Cuprins ) conf. univ. dr. Răzvan Dincă – Contracte civile speciale în n

Răspunsuri la întrebări frecvente

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest blog este acela de a răspunde, în măsura cunoștințelor, la diverse întrebări și nelămuriri. În ultima vreme, acestea au fost axate pe examenul de admitere la INM, însă nu numai. Având în vedere că întrebările au un caracter recurent, am considerat necesar să postez public răspunsurile, în așa fel încât oricine este interesat să le poată citi. Am păstrat exact modalitatea de exprimare pe care am folosit-o la momentul respectiv, nu pentru alt motiv, dar mi se pare straniu să îmi editez propriile răspunsuri. A se citi și Materiale de studiu pentru admiterea la INM 1. Cum să noile coduri pentru examenul de admitere la INM 2014? Iată întrebarea pe care o primesc din ce în ce mai des pe acest blog. Întrebarea este legitimă pentru oricine care are în față încercarea unui examen greu de admitere în profesie și, tocmai în acest moment dificil, lipsește intrumentul ”principal” de pregătire al studentului: doctrina. Problema este reală, însă nu

Scurgerea în presă a convorbirilor interceptate. Condițiile detenției pe parcursul arestării preventive a reclamantului. Menținerea în mod justificat a măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 1 an, 3 luni și 19 zile - cauza Voicu c. României

În hotărârea din data de 10 iunie 2014 pronunțată în cauza Voicu c. României (cererea nr. 22015/10), Curtea a reținut că, în data de 10 decembrie 2009, Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală împotriva reclamantului pentru pretinsa săvârșire a infracțiunii de trafic de influență. În mod special, procurorul a susţinut că: (i) reclamantul a acceptat suma de 200.000 EUR de la un om de afaceri, C.C., pentru a folosi relația sa cu judecătorul F.C. din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea influențării soluției unui dosar care se afla pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în care era implicată societatea lui C.C. și o companie de stat. (ii) că ar fi acceptat bani de la M.L., sub pretextul achitării unor consultații juridice prin cabinetul său de avocatură, în scopul de a-i facilita întâlnirea cu șeful poliției pentru a discuta o anchetă în desfăşurată împotriva lui M.L. Pe data