Skip to main content

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

CPP

Cât de curând, în librării, o publicație Editura CH Beck!

”Orice lege trebuie sa fie clară, uniformă și precisă; altfel, interpretarea ei este aproape întotdeauna o formă de a o strica”. Plecând de la cuvintele lui Voltaire, cititorul s-ar putea întreba de ce sunt necesare comentarii ori explicații ale unor legi elaborate de profesioniști, într-un interval mare de timp, care se bucură de toate premisele calităților evocate de marele filozof. Situația este însă diferită în ceea ce privește legislațiile noi – ele ridică întotdeauna mai multe probleme decât și-ar fi putut imagina legiuitorul la momentul redactării lor. Cu atât mai mult, un nou Cod de procedură penală reprezintă o provocare, din cauza regândirii într-o nouă logică a normelor care guvernează procesul penal, în diferitele sale faze.

Lucrarea de față, concepută într-un colectiv de judecători, procurori și avocați cu experiență practică în domeniul tratat, este adresată în principal practicienilor, oferind răspunsuri pentru rezolvarea problemelor cu care aceştia se întâlnesc în activitatea lor curentă, în cauzele penale.

Sperăm însă ca lucrarea să fie de interes şi pentru teoreticienii dreptului, întrucât soluţiile pe care le propunem sunt însoţite de justificări solid fundamentate, de explicaţii ample, aprofundate şi serios documentate. Pentru corecta înţelegere a noii reglementări, o serie de instituţii sunt tratate şi din perspectiva istorică, a evoluţiei lor, sunt explicate motivele pentru care s-a renunţat la unele soluţii din vechea reglementare, după cum sunt prezentate şi raţiunile care au stat la baza introducerii acelor instituţii de noutate absolută în sfera procesuală.

Am privit noua procedură penală nu doar comparativ cu cea anterioară, ci şi critic, semnalând erorile de reglementare sau necorelările între diferitele norme, formulând propuneri pentru corectarea acestor neoncordanțe; încercăm astfel să contribuim şi la procesul de monitorizare şi evaluare a noilor reglementări, proces care în prezent se desfăşoară la nivelul autorităţilor cu competenţe în elaborarea şi adoptarea legislaţiei corespunzătoare.

La alcătuirea comentariilor am avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi practica relevantă a celorlalte instanţe naţionale. Ne-am raportat cu consecvenţă la lucrările de referinţă ale autorilor români şi străini în materia procedurii penale, dar de același interes s-au bucurat și cele apărute recent, după intrarea în vigoare a noii legislaţii.

Coordonarea comentariilor a fost realizată astfel încât lucrarea să reflecte o viziune unitară asupra tuturor instituţiilor, iar trimiterile din cadrul lucrării, riguroase, să permită o abordare completă a fiecărei instituţii, prin raportare la cele corelative ei. Scopul urmărit a fost acela de a crea cel mai complex, util şi actual instrument pentru practicienii dreptului procesual penal.

Mulţumim pe această cale colegilor noştri - judecători, procurori, experţi asimilaţi magistraţilor, cadre didactice, avocaţi sau poliţişti - care, prin lucrările întocmite în activitatea lor profesională sau doctrinară (multe dintre ele regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării) ori prin dezbaterile teoretice publice, ne-au ajutat să inventariem în această lucrare cele mai actuale teme din domeniul procesual penal și sperăm ca ea să contribuie în mod benefic la găsirea unor soluții concrete la problemele existente în această materie.

Comments

Popular posts from this blog

Materiale de studiu pentru admiterea la INM

Atunci când am scris acest articol (23.10.2010) am dorit să ajut viitorii candidați la examenul de admitere la INM prin publicarea listei cu lucrările pe care le-am folosit pentru pregătirea examenului. În urma modificării Codului civil și a Codului de procedură civilă, precum și a intrării în vigoare a noului Cod Penal și de Procedură Penală, tot mai multe persoane m-au rugat să modific lista și să indic lucrările pe care le consider ca fiind potrivite în momentul de față pentru pregătirea examenului de admitere la INM.   A se citi și Răspunsuri la întrebări frecvente   Drept Civil Noul Cod civil – este principalul material de pregătire la această materie, mai ales având în vedere modalitatea exhaustivă a reglementării, precum și modalitatea de examinare tip grilă prof. univ. dr. Gabriel Boroi și jud. drd. Carla Anghelescu – Curs de drept civil Partea Generală – Ediția 2011 – Conform Noului Cod Civil ( Cuprins ) conf. univ. dr. Răzvan Dincă – Contracte civile speciale în n

Răspunsuri la întrebări frecvente

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest blog este acela de a răspunde, în măsura cunoștințelor, la diverse întrebări și nelămuriri. În ultima vreme, acestea au fost axate pe examenul de admitere la INM, însă nu numai. Având în vedere că întrebările au un caracter recurent, am considerat necesar să postez public răspunsurile, în așa fel încât oricine este interesat să le poată citi. Am păstrat exact modalitatea de exprimare pe care am folosit-o la momentul respectiv, nu pentru alt motiv, dar mi se pare straniu să îmi editez propriile răspunsuri. A se citi și Materiale de studiu pentru admiterea la INM 1. Cum să noile coduri pentru examenul de admitere la INM 2014? Iată întrebarea pe care o primesc din ce în ce mai des pe acest blog. Întrebarea este legitimă pentru oricine care are în față încercarea unui examen greu de admitere în profesie și, tocmai în acest moment dificil, lipsește intrumentul ”principal” de pregătire al studentului: doctrina. Problema este reală, însă nu

Despre cum “se sare gardul” la INM

Înaintea fiecărui examen important susținut de mine până acum  au existat câteva persoane care m-au asigurat că ”N-ai șanse, se intră pe pile”. Niciodata însă nu mi-a fost dat să aud mai multe povești de adormit copiii decât cele legate de examenul de admitere la INM. De la prețul de 10.000 de Euro al unui loc printre cei admiși până la faptul că se copiază cu hands-free la prima probă eliminatorie. Poveștile în sine nu merită o analiză și chiar dacă ar merita, nu sunt eu în măsură să o fac. Îmi permit însă o observație: toți povestitorii auziți de mine sunt candidați respinși la examenul de admitere sau persoane care nu au participat niciodată la examen. Bombardat cu astfel de scenarii, de perspectiva ocupării unui post în provincie dar și de mirajul Baroului, trebuie să recunosc că începusem să mă îndoiesc de o viitoare carieră în magistratură. Am avut însă șansa să cunosc două doamne judecător care mi-au oferit mai mult decât niște sfaturi, mi-au oferit exemplul magistratului care î