Skip to main content

Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2013

1016248_615056821850463_1903000696_n

Va anuntam publicarea numarului 1/2013 al Revistei Forumul Judecatorilor, singura revista editata de judecatorii din Romania.

Reamintim ca orice judecator sau procuror poate colabora (cu articole, materiale etc.), urmand pasii indicati pe site-ul revistei -www.forumuljudecatorilor.ro .

Pe facebook suntem la adresa https://www.facebook.com/RevistaForumulJudecatorilor


Iar mai jos gasiti cuprinsul acestui numar.

http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numar-curent/

Cuprins

EDITORIAL

Nicolae Bazilescu - Punte peste secole - Legiuitorul la bara justiţiei[republicare din Ziarul Curierul Judiciar nr. 13 din 16 februarie 1912, Editura Ziarului Curierul Judiciar, Bucureşti]

Gabriel Caian - Despre activism în justiţie

ATITUDINI

Mihai Şandru - Despre traducerile hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO): paradoxul accesibilităţii

Gabriel Caian - Practicile judiciare privite din perspectiva unei istorii a adevărului

Desmond Manderson - Judgment in Law and the Humanities [articol în lb. engleză]

Leandra Lederman - What do Courts Have to do with it?: The Judiciary’s Role in Making Federal Tax Law [articol în lb. engleză]

Neal K. Katyal - Foreword: Academic Influence on the Court [articol în lb. engleză]

Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru - Judecător al Curţii Supreme exclus din corpul magistraţilor printr-o procedură disciplinară nelegală. Lipsa de independenţă şi imparţialitate a Consiliului Superior de Justiţie şi a instanţei de control judiciar - încălcarea art. 6 şi 8 din Convenţie - cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei

STUDII JURIDICE

Victor Horia Dimitrie Constantinescu - Asistenţa juridică a făptuitorului în cadrul actelor premergătoare din perspectiva CEDO. Reglementarea noului Cod de procedură penală.

Anamaria Groza - Opinie cu privire la transpunerea cauzei de la o secţie la alta, în contextul Noului Cod de procedură civilă

Dan Manea - Scurte consideraţii cu privire la interpretarea art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

Vasile Bozeşan - Obligarea jurnaliştilor la despăgubiri pentru atingeri aduse prin presă reputaţiei, onoarei, imaginii şi vieţii private a altora. Criterii relevante pentru instanţele naţionale din perspectiva C.E.D.O.

Gabriela-Aura Fodor - Sancţionarea vrăjitoriei ca înşelăciune în lumina prevederilor articolului 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Respingerea ca vădit neîntemeiată a cererii formulate de Mugur Cristian Ciuvică în faţa CEDO cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din Convenţie (cu notă de Gabriel Caian)

2. Neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor hotărâri judecătoreşti, justificată de circumstanţele particulare ale cauzei - cauza Albert şi alţi 361 reclamanţi împotriva României, decizia de inadmisibilitate din data de 8 ianuarie 2013 (cu notă de Cristina Bunea)

3. Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Brînduşa Cimbru şi alţi 413 reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

4. Reforma sistemului de pensii. Naţionalizarea activelor fondurilor de pensii private. Opţiunea cotizanţilor unui fond privat între redirecţionarea automată către sistemul pensiilor publice sau rămânerea ca membri ai fondurilor private. Decizia de inadmisibilitate din cauza E.B. (nr. 2) c. Ungariei (cu notă de Dragoş Călin)

5. Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!” (în traducere eufemistică - „dispari, nenorocitule!”), nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Eon c. Franţei (cu notă de Vasile Bozeşan)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Înțelegerea prin care se urmărește eliminarea unui concurent este contrară normelor de concurență chiar dacă acesta operează pe piață în mod nelegal

2. Pasagerii unui zbor cu legătură directă trebuie să fie despăgubiți în cazul în care zborul lor ajunge la destinația finală cu o întârziere egală sau mai mare de trei ore

3. Reglementarea spaniolă este contrară dreptului Uniunii întrucât împiedică instanța competentă să constate caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de împrumut cu garanție imobiliară să suspende procedura de executare ipotecară începută la altă instanță

4. Publicul trebuie să aibă acces la o decizie de urbanism privind construirea unei instalaţii având consecinţe importante asupra mediului. Protecţia secretului comercial nu poate fi invocată pentru a refuza acest acces

5. O clauză atributivă de competenţă inserată într-un contract de vânzare-cumpărare al unui bun dintre un fabricant şi un cumpărător nu poate fi opusă subdobânditorului bunului decât dacă acesta şi-a exprimat consimţământul privind respectiva clauză

6. Principiul "non bis in idem" consacrat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene nu se opune ca un stat membru să sancţioneze aceleaşi fapte de fraudă fiscală atât fiscal, cât şi penal, atât timp cât sancţiunea fiscală nu îmbracă un caracter penal

(selecţii și note de Anamaria Groza şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Existenţa unor bănuieli privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală. Suspendarea din funcţie a unui procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Procedura de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie. Percepţia observatorului obiectiv cu privire la comportamentul magistratului

2. Judecător cu grad profesional de tribunal, fost judecător financiar, ce beneficiază, de la data numirii, de salarizarea aferentă judecătorilor de curte de apel, fără însă a dobândi şi gradul de judecător de curte de apel. Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Respingerea cererii de înscriere la concursul pentru funcţiei de preşedinte al Curţii de Apel Bacău

3. Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Neîndeplinirea condiţiilor legale pentru ca urmare a faptului că magistratul în cauză a desfăşurat activitate de colaborare cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Depăşirea competenţelor de Secţia pentru judecători a C.S.M. în analiza condiţiilor prevăzute de art. 48 alin. (10) din Legea nr. 303/2004, republicată

4. Participarea la şedinţele de judecată ale Î.C.C.J., în calitate de judecător, a unui procuror, al cărui decret de numire în funcţia de judecător nu fusese încă publicat în Monitorul Oficial. Rezoluţia Comisiei de disciplină pentru judecători. Imposibilitatea de a mai fi efectuată cercetarea disciplinară în calitatea de procuror, ca urmare a eliberării din funcţie, şi imposibilitatea angajării răspunderii disciplinare ca judecător, dat fiind că, la data săvârşirii faptelor, magistratul avea calitatea de procuror.

5. Plângere prealabilă formulată împotriva rezoluţiei emise de Comisia de disciplină pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sub titlul „îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul rezoluţiei”. Lipsa de acurateţe a termenilor nu poate să aibă vreo consecinţă juridică, sub aspectul îndeplinirii condiţiei cerute pentru sesizarea instanţei, de prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

6. Percheziţia domiciliului unui judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului. Lipsa vreunei calităţi procesuale în procesul penal. Acces la justiţie. Posibilitatea de a se plânge de vătămarea suferită în cursul unei proceduri penale care nu îl vizează, în faţa unei instanţe naţionale. Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei

7. Repartizarea sectoarelor de activitate în parchet. Act administrativ. Trecerea, pentru bunul mers al unităţii, a unui procuror în sectorul judiciar, unde actele procesuale şi procedurale întocmite nu necesită o verificare a legalităţii şi temeiniciei

8. Blocarea posturilor în condiţiile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009. Demersuri ale Curţii de Apel Bucureşti pentru finanţarea posturilor vacante şi deblocarea celor existente, dimensionarea schemei de personal şi stabilirea volumului optim de activitate. Acţiune în instanţă împotriva refuzului exprimat în acest sens de Guvernul României, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei. Lipsa unui exces de putere

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

PREZENTĂRI

Conferinţa Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective, Bucureşti, 24 aprilie 2013

GREFA VESELĂ

Plângere penală împotriva unor preoți pentru înșelăciune, distrugere și vătămare corporală gravă, pe motiv că ar fi făcut vrăji care au afectat sănătatea și bunurile părților vătămate, fiind acuzați că sunt vampiri de suflete, că din momentul în care au fost în domiciliul părților vătămate „vin 3 ciori la fereastră şi le bat în geam, transformatorul electric le-a luat foc, toate lucrurile din casă trosnesc”.

Comments

Popular posts from this blog

Materiale de studiu pentru admiterea la INM

Atunci când am scris acest articol (23.10.2010) am dorit să ajut viitorii candidați la examenul de admitere la INM prin publicarea listei cu lucrările pe care le-am folosit pentru pregătirea examenului. În urma modificării Codului civil și a Codului de procedură civilă, precum și a intrării în vigoare a noului Cod Penal și de Procedură Penală, tot mai multe persoane m-au rugat să modific lista și să indic lucrările pe care le consider ca fiind potrivite în momentul de față pentru pregătirea examenului de admitere la INM.   A se citi și Răspunsuri la întrebări frecvente   Drept Civil Noul Cod civil – este principalul material de pregătire la această materie, mai ales având în vedere modalitatea exhaustivă a reglementării, precum și modalitatea de examinare tip grilă prof. univ. dr. Gabriel Boroi și jud. drd. Carla Anghelescu – Curs de drept civil Partea Generală – Ediția 2011 – Conform Noului Cod Civil ( Cuprins ) conf. univ. dr. Răzvan Dincă – Contracte civile speciale în n

Răspunsuri la întrebări frecvente

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest blog este acela de a răspunde, în măsura cunoștințelor, la diverse întrebări și nelămuriri. În ultima vreme, acestea au fost axate pe examenul de admitere la INM, însă nu numai. Având în vedere că întrebările au un caracter recurent, am considerat necesar să postez public răspunsurile, în așa fel încât oricine este interesat să le poată citi. Am păstrat exact modalitatea de exprimare pe care am folosit-o la momentul respectiv, nu pentru alt motiv, dar mi se pare straniu să îmi editez propriile răspunsuri. A se citi și Materiale de studiu pentru admiterea la INM 1. Cum să noile coduri pentru examenul de admitere la INM 2014? Iată întrebarea pe care o primesc din ce în ce mai des pe acest blog. Întrebarea este legitimă pentru oricine care are în față încercarea unui examen greu de admitere în profesie și, tocmai în acest moment dificil, lipsește intrumentul ”principal” de pregătire al studentului: doctrina. Problema este reală, însă nu

Despre cum “se sare gardul” la INM

Înaintea fiecărui examen important susținut de mine până acum  au existat câteva persoane care m-au asigurat că ”N-ai șanse, se intră pe pile”. Niciodata însă nu mi-a fost dat să aud mai multe povești de adormit copiii decât cele legate de examenul de admitere la INM. De la prețul de 10.000 de Euro al unui loc printre cei admiși până la faptul că se copiază cu hands-free la prima probă eliminatorie. Poveștile în sine nu merită o analiză și chiar dacă ar merita, nu sunt eu în măsură să o fac. Îmi permit însă o observație: toți povestitorii auziți de mine sunt candidați respinși la examenul de admitere sau persoane care nu au participat niciodată la examen. Bombardat cu astfel de scenarii, de perspectiva ocupării unui post în provincie dar și de mirajul Baroului, trebuie să recunosc că începusem să mă îndoiesc de o viitoare carieră în magistratură. Am avut însă șansa să cunosc două doamne judecător care mi-au oferit mai mult decât niște sfaturi, mi-au oferit exemplul magistratului care î