Skip to main content

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2012

RFJ 2.2012

A apărut Revista Formul Judecătorilor nr. 2/2012, singura revistă editată de către judecătorii din românia.

EDITORIAL - Punte peste secole

Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea I [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887]

ATITUDINI

Maimon Schwarzschild - Cum judecăm judecătorii  

Tamara Manea - Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material şi procedural

Lorne Neudorf – Independenţa judiciară: Judecătorul ca a treia parte a litigiului [articol în lb. engleză]

Richard H. Pildes - Este Curtea Supremă de Justiţie o instituţie "majoritară"? [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Câteva aspecte privind medierea în România. Facilităţi pentru a utiliza procedura medierii [articol în lb. franceză]

Roxana Lăcătuşu - Cauza A.M.M. c. României. Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumatului tată de a nu fi supus testelor ADN

Lorena Zidaru - Încălcarea art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin utilizarea în mod nejustificat a armelor de foc

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul de asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor (notă de Alexandra Neagu)

2. Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României - Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate (notă de Victor Constantinescu)

3. Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alții c. României (notă de Dragoş Călin)

4. Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României (notă de Dragoş Călin)

5. Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României (notă de Dragoş Călin)

6. Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României - O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor (notă de Ileana Popa şi Flavian Popa)

7. Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – Decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României (notă de Ionuţ Militaru)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Protecţia consumatorilor. Dacă se modifică costul unui serviciu, furnizorul trebuie să indice în contract metoda în conformitate cu care variază respectivul cost sau motivul variaţiei. În acest caz, consumatorul are dreptul de a pune capăt contractului. Hotărârea judecătorească prin care o clauză contractuală a fost declarată abuzivă produce efecte şi faţă de consumatorii care nu au fost parte la procedură. Instanţele naţionale au obligaţia de a stabili toate consecinţele care decurg din caracterul abuziv al unei clauze, astfel încât aceasta să nu producă efecte faţă de consumatorii cărora li se adresează

2. Principiul egalităţii de tratament. Discriminare pe motive de vârstă.  Neluarea în considerare a experienţei profesionale dobândite în cadrul altei întreprinderi a aceluiaşi grup nu constituie o discriminare pe motive de vârstă. Un angajator nu este obligat să ia în considerare, pentru remunerarea angajaţilor săi, experienţa profesională pe care aceştia au dobândit-o în cadrul unei astfel de întreprinderi

3. Politica socială. Dreptul Uniunii Europene se opune unor dispoziţii naţionale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit, nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit, care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă

4. Politica socială. În perioada tranzitorie de maximum cinci ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, condiţiile pentru accesul studenţilor bulgari pe piaţa forţei de muncă dintr-un alt stat membru nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile studenţilor din ţări terţe

5. Protecţia consumatorilor. Instanţele judecătoreşti pot anula din oficiu clauzele abuzive din contractele cu consumatorii, însă nu pot modifica conţinutul acestor clauze

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Avizele emise în vederea încuviinţării percheziţiei, a reţinerii sau a arestării preventive a unui magistrat, de Secţia competentă a C.S.M., nu reprezintă acte administrative independente de măsurile penale dispuse de instanţa penală. Ca atare, acestea nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ

2. Acțiune formulată de Curtea de Apel Bucureşti împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. care a dispus ca posturile ce privesc funcţii de conducere să nu fie incluse în lista posturilor scoase la concursul de promovare în funcții de execuție a judecătorilor. Lipsă de interes. Posibilitatea ocupării locurilor în cauză prin valorificarea rezultatelor concursului

3. Excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 33 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Caracterul definitiv al rezultatelor probei orale nu poate să rezulte numai din faptul înregistrării desfăşurării (cel puţin în format audio) şi păstrării acestei înregistrări cel puţin un an de la data desfăşurării probei

4. Alegerea în funcţia de vicepreşedinte al C.S.M.. Reînnoirea mandatului. Se pot exercita două mandate, cu condiţia ca acestea să nu fie succesive. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să interzică un al doilea mandat indiferent de situaţie, ar fi folosit expresia „un singur mandat” sau o altă expresie echivalentă şi lipsită de orice urmă de echivoc

PREZENTĂRI

Conferinţa Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, Bucureşti, Academia Română, 15 martie 2012

GREFA VESELĂ

Declinarea competenţei la instanţa de contencios administrativ după constituirea completului de judecată la Judecătorie în forma prevăzută de lege pentru judecarea de către Tribunal a conflictelor de muncă, respectiv cu participarea a doi judecători şi a doi asistenţi judiciari

Comments

Popular posts from this blog

Materiale de studiu pentru admiterea la INM

Atunci când am scris acest articol (23.10.2010) am dorit să ajut viitorii candidați la examenul de admitere la INM prin publicarea listei cu lucrările pe care le-am folosit pentru pregătirea examenului. În urma modificării Codului civil și a Codului de procedură civilă, precum și a intrării în vigoare a noului Cod Penal și de Procedură Penală, tot mai multe persoane m-au rugat să modific lista și să indic lucrările pe care le consider ca fiind potrivite în momentul de față pentru pregătirea examenului de admitere la INM.   A se citi și Răspunsuri la întrebări frecvente   Drept Civil Noul Cod civil – este principalul material de pregătire la această materie, mai ales având în vedere modalitatea exhaustivă a reglementării, precum și modalitatea de examinare tip grilă prof. univ. dr. Gabriel Boroi și jud. drd. Carla Anghelescu – Curs de drept civil Partea Generală – Ediția 2011 – Conform Noului Cod Civil ( Cuprins ) conf. univ. dr. Răzvan Dincă – Contracte civile speciale în n

Răspunsuri la întrebări frecvente

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest blog este acela de a răspunde, în măsura cunoștințelor, la diverse întrebări și nelămuriri. În ultima vreme, acestea au fost axate pe examenul de admitere la INM, însă nu numai. Având în vedere că întrebările au un caracter recurent, am considerat necesar să postez public răspunsurile, în așa fel încât oricine este interesat să le poată citi. Am păstrat exact modalitatea de exprimare pe care am folosit-o la momentul respectiv, nu pentru alt motiv, dar mi se pare straniu să îmi editez propriile răspunsuri. A se citi și Materiale de studiu pentru admiterea la INM 1. Cum să noile coduri pentru examenul de admitere la INM 2014? Iată întrebarea pe care o primesc din ce în ce mai des pe acest blog. Întrebarea este legitimă pentru oricine care are în față încercarea unui examen greu de admitere în profesie și, tocmai în acest moment dificil, lipsește intrumentul ”principal” de pregătire al studentului: doctrina. Problema este reală, însă nu

Despre cum “se sare gardul” la INM

Înaintea fiecărui examen important susținut de mine până acum  au existat câteva persoane care m-au asigurat că ”N-ai șanse, se intră pe pile”. Niciodata însă nu mi-a fost dat să aud mai multe povești de adormit copiii decât cele legate de examenul de admitere la INM. De la prețul de 10.000 de Euro al unui loc printre cei admiși până la faptul că se copiază cu hands-free la prima probă eliminatorie. Poveștile în sine nu merită o analiză și chiar dacă ar merita, nu sunt eu în măsură să o fac. Îmi permit însă o observație: toți povestitorii auziți de mine sunt candidați respinși la examenul de admitere sau persoane care nu au participat niciodată la examen. Bombardat cu astfel de scenarii, de perspectiva ocupării unui post în provincie dar și de mirajul Baroului, trebuie să recunosc că începusem să mă îndoiesc de o viitoare carieră în magistratură. Am avut însă șansa să cunosc două doamne judecător care mi-au oferit mai mult decât niște sfaturi, mi-au oferit exemplul magistratului care î