Wednesday, June 3, 2015

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

CPP

Cât de curând, în librării, o publicație Editura CH Beck!

”Orice lege trebuie sa fie clară, uniformă și precisă; altfel, interpretarea ei este aproape întotdeauna o formă de a o strica”. Plecând de la cuvintele lui Voltaire, cititorul s-ar putea întreba de ce sunt necesare comentarii ori explicații ale unor legi elaborate de profesioniști, într-un interval mare de timp, care se bucură de toate premisele calităților evocate de marele filozof. Situația este însă diferită în ceea ce privește legislațiile noi – ele ridică întotdeauna mai multe probleme decât și-ar fi putut imagina legiuitorul la momentul redactării lor. Cu atât mai mult, un nou Cod de procedură penală reprezintă o provocare, din cauza regândirii într-o nouă logică a normelor care guvernează procesul penal, în diferitele sale faze.

Lucrarea de față, concepută într-un colectiv de judecători, procurori și avocați cu experiență practică în domeniul tratat, este adresată în principal practicienilor, oferind răspunsuri pentru rezolvarea problemelor cu care aceştia se întâlnesc în activitatea lor curentă, în cauzele penale.

Sperăm însă ca lucrarea să fie de interes şi pentru teoreticienii dreptului, întrucât soluţiile pe care le propunem sunt însoţite de justificări solid fundamentate, de explicaţii ample, aprofundate şi serios documentate. Pentru corecta înţelegere a noii reglementări, o serie de instituţii sunt tratate şi din perspectiva istorică, a evoluţiei lor, sunt explicate motivele pentru care s-a renunţat la unele soluţii din vechea reglementare, după cum sunt prezentate şi raţiunile care au stat la baza introducerii acelor instituţii de noutate absolută în sfera procesuală.

Am privit noua procedură penală nu doar comparativ cu cea anterioară, ci şi critic, semnalând erorile de reglementare sau necorelările între diferitele norme, formulând propuneri pentru corectarea acestor neoncordanțe; încercăm astfel să contribuim şi la procesul de monitorizare şi evaluare a noilor reglementări, proces care în prezent se desfăşoară la nivelul autorităţilor cu competenţe în elaborarea şi adoptarea legislaţiei corespunzătoare.

La alcătuirea comentariilor am avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi practica relevantă a celorlalte instanţe naţionale. Ne-am raportat cu consecvenţă la lucrările de referinţă ale autorilor români şi străini în materia procedurii penale, dar de același interes s-au bucurat și cele apărute recent, după intrarea în vigoare a noii legislaţii.

Coordonarea comentariilor a fost realizată astfel încât lucrarea să reflecte o viziune unitară asupra tuturor instituţiilor, iar trimiterile din cadrul lucrării, riguroase, să permită o abordare completă a fiecărei instituţii, prin raportare la cele corelative ei. Scopul urmărit a fost acela de a crea cel mai complex, util şi actual instrument pentru practicienii dreptului procesual penal.

Mulţumim pe această cale colegilor noştri - judecători, procurori, experţi asimilaţi magistraţilor, cadre didactice, avocaţi sau poliţişti - care, prin lucrările întocmite în activitatea lor profesională sau doctrinară (multe dintre ele regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării) ori prin dezbaterile teoretice publice, ne-au ajutat să inventariem în această lucrare cele mai actuale teme din domeniul procesual penal și sperăm ca ea să contribuie în mod benefic la găsirea unor soluții concrete la problemele existente în această materie.

No comments: