Friday, May 25, 2012

Tematica disciplinei Drept civil la Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii din anul 2012

În ședința Plenului CSM din data de 7 mai 2012 (pct. 20 de pe ordinea de zi) s-a stabilit că pentru concursul de admitere la INM vor fi avute în vedere dispozițiile noului Cod Civil numai pentru titlurile „Aplicarea legii în timp” și „Actul juridic civil”. Pentru restul tematicii candidații vor avea în vedere dispozițiile Codului Civil din 1864.

Aceeași modalitate de stabilire a tematicii a fost aplicată și pentru Examenul de absolvire al INM sesiunea mai 2012.

No comments: