Saturday, March 17, 2012

Conferința „Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional” și lansarea volumului VII „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”

HotCedo

Pe data de 15 martie 2012 a avut loc în cadrul Academiei Române conferința Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional.

Conferința a avut ca punct de plecare o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv cauza C-379/10 – Comisia c. Italiei prin care s-a statuat că excluderea sau limitarea la cazurile de dol sau de culpă gravă a răspunderii statului este contrară principiului general al răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii de către o instanţă de ultim grad. A doua temă a conferinței a fost lansarea volumului VII din lucrarea „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” precum și prezentarea unei analize statistice interesante asupra cauzelor împotriva României soluționate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2011.

Conferința a fost extrem de interesantă, în special în ceea ce privește analiza cauzelor soluționate de către CEDO în anul 2011. Am aflat că există trend descendent al hotărârilor de condamnare pronunțate împotriva României și mai mult, am coborât de pe podiumul jenant al statelor cu cele mai multe condamnări la CEDO.

No comments: