Monday, July 6, 2015

Teste grilă – Ediția a II-a – Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedură penală

Teste Grila II

Atenție, rigoare, corectitudine, exactitate. Sunt proprietăți care, printre altele, definesc mintea oricărui judecător, avocat, procuror. Dacă vă gândiți să urmați una sau alta dintre aceste cariere juridice, de ce să nu începeți antrenamentul minții de astăzi? Această lucrare cuprinde tot ce vă trebuie pentru exercițiul necesar admiterii la INM sau în avocatură, dar care vă va servi de-a lungul întregii cariere și nu numai. A fost elaborată de practicieni valoroși ai dreptului, mulți dintre ei formatori la INM sau INPPA sau care au contribuit la elaborarea proiectelor de legi privind codurile. Alături de ei, câțiva juriști de excepție și-au adus experiența și cunoștințele în calitate de coordonatori.

Este prima lucrare, structurată pe tematica de examen, în care sunt reunite peste 2.600 chestionare pentru cele patru coduri ‒ civil, procedură civilă, penal, procedură penală ‒, iar nivelul de dificultate este adecvat examenelor de admitere la INM sau în avocatură. În plus, cea de-a doua ediție a lucrării conține explicații la toate variantele de răspuns ale grilelor, punctând atent unele detalii deosebit de utile în pregătirea pentru acest tip de evaluare. Un element de noutate îl reprezintă și cele 200 de grile noi din partea de drept penal general realizate de Florin Doru Tohătan, proaspăt cooptat în echipă, ce vin să înlocuiască grilele realizate de Versavia Brutaru în prima ediție, ca urmare a retragerii acesteia.

Pe măsură ce veți exersa, eventualele goluri de cunoștințe, erori de înțelegere sau atenție vor fi eliminate, iar limbajul dreptului va deveni accesibil, prietenos, cunoscut. În acest fel, orice examen încetează a fi o provocare și poate deveni o simplă confirmare.

Răsfoiește

Ediția nouă:

  • este prima culegere de grile de pe piață care conține grile pentru toate cele patru materii esențiale la orice examen de admitere/definitivare în profesie și, cel mai important, conține explicații la toate răspunsurile la grile, pe toate cele patru materii, atât la variantele corecte de răspuns, cât și la cele greșite;
  • conține peste 200 grile noi în partea de drept penal general și aproape 100 grile noi în partea de drept civil (moșteniri) și drept procesual civil;
  • a fost actualizată în conformitatea cu Legea nr. 138/2014 care a modificat Codul de procedură civilă, cartea având în vedere varianta republicată a Codului;
  • în elaborarea răspunsurilor la explicațiile la grile în partea de drept penal și procedură penală au fost avute în vedere atât deciziile Curții Constituționale, cât și hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii sau ca hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Wednesday, June 3, 2015

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

CPP

Cât de curând, în librării, o publicație Editura CH Beck!

”Orice lege trebuie sa fie clară, uniformă și precisă; altfel, interpretarea ei este aproape întotdeauna o formă de a o strica”. Plecând de la cuvintele lui Voltaire, cititorul s-ar putea întreba de ce sunt necesare comentarii ori explicații ale unor legi elaborate de profesioniști, într-un interval mare de timp, care se bucură de toate premisele calităților evocate de marele filozof. Situația este însă diferită în ceea ce privește legislațiile noi – ele ridică întotdeauna mai multe probleme decât și-ar fi putut imagina legiuitorul la momentul redactării lor. Cu atât mai mult, un nou Cod de procedură penală reprezintă o provocare, din cauza regândirii într-o nouă logică a normelor care guvernează procesul penal, în diferitele sale faze.

Lucrarea de față, concepută într-un colectiv de judecători, procurori și avocați cu experiență practică în domeniul tratat, este adresată în principal practicienilor, oferind răspunsuri pentru rezolvarea problemelor cu care aceştia se întâlnesc în activitatea lor curentă, în cauzele penale.

Sperăm însă ca lucrarea să fie de interes şi pentru teoreticienii dreptului, întrucât soluţiile pe care le propunem sunt însoţite de justificări solid fundamentate, de explicaţii ample, aprofundate şi serios documentate. Pentru corecta înţelegere a noii reglementări, o serie de instituţii sunt tratate şi din perspectiva istorică, a evoluţiei lor, sunt explicate motivele pentru care s-a renunţat la unele soluţii din vechea reglementare, după cum sunt prezentate şi raţiunile care au stat la baza introducerii acelor instituţii de noutate absolută în sfera procesuală.

Am privit noua procedură penală nu doar comparativ cu cea anterioară, ci şi critic, semnalând erorile de reglementare sau necorelările între diferitele norme, formulând propuneri pentru corectarea acestor neoncordanțe; încercăm astfel să contribuim şi la procesul de monitorizare şi evaluare a noilor reglementări, proces care în prezent se desfăşoară la nivelul autorităţilor cu competenţe în elaborarea şi adoptarea legislaţiei corespunzătoare.

La alcătuirea comentariilor am avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi practica relevantă a celorlalte instanţe naţionale. Ne-am raportat cu consecvenţă la lucrările de referinţă ale autorilor români şi străini în materia procedurii penale, dar de același interes s-au bucurat și cele apărute recent, după intrarea în vigoare a noii legislaţii.

Coordonarea comentariilor a fost realizată astfel încât lucrarea să reflecte o viziune unitară asupra tuturor instituţiilor, iar trimiterile din cadrul lucrării, riguroase, să permită o abordare completă a fiecărei instituţii, prin raportare la cele corelative ei. Scopul urmărit a fost acela de a crea cel mai complex, util şi actual instrument pentru practicienii dreptului procesual penal.

Mulţumim pe această cale colegilor noştri - judecători, procurori, experţi asimilaţi magistraţilor, cadre didactice, avocaţi sau poliţişti - care, prin lucrările întocmite în activitatea lor profesională sau doctrinară (multe dintre ele regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării) ori prin dezbaterile teoretice publice, ne-au ajutat să inventariem în această lucrare cele mai actuale teme din domeniul procesual penal și sperăm ca ea să contribuie în mod benefic la găsirea unor soluții concrete la problemele existente în această materie.

Wednesday, May 27, 2015

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO / 17 iunie 2015, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează conferința
 

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO

București, Biblioteca Academiei Române – Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu”
17 iunie 2015, ora 14:00 

Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite.
La confluenţa celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de numeroase condamnări suferite de statul român în materia executării silite – cu începuturile unei noi reglementări procesual execuţionale, ce-şi reclamă încă multe clarificări interpretative ce pot susţine un praxis cu adevărat eficient, este necesară o analiză retrospectivă a practicii execuţionale cuplată la dezideratul asigurării conformităţii noilor reglementări cu exigenţele şi standardele europene. Cunoaşterea jurisprudenţei CEDO create în cauzele împotriva României privitoare la procedura de executare conferă o perspectivă obiectivă a modului în care autorităţile naţionale (puterea legislativă, executivă şi judecătorească) au înţeles să creeze şi să susţină cadrul necesar pentru executarea hotărârilor şi a altor titluri executorii.
Cu această ocazie, va fi lansat volumul tematic “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (colectiv autori, coord. Vasile Bozeşan), Editura Universitară, Bucureşti, 2015. 

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmărilor, prin e-mail – ardae2007@gmail.com . 

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
Speakeri:
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
– Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator INM
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman
Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
Program:
13:45-14:00 Primirea participanţilor
14:00-14:15 Cuvânt de deschidere
Lansarea volumului “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”
– prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
– judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
14:15-15:25 Intervenţii
Principalele modificări aduse executării silite prin Legea nr. 138/2014
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
Executarea hotărârilor privitoare la minori
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
15:25-15:50 Pauză de cafea
15:50-17:20 Intervenţii
Perspective de abordare a executării silite potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
Mijloace indirecte de realizare a executării silite
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
Aspecte privind vânzarea silită a imobilelor la licitaţie publică
– executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator INM
17:20-18:00 Dezbateri, întrebări, răspunsuri
18:00 Închiderea conferinţei. Înmânarea diplomelor de participare.

Sunday, September 28, 2014

Limitele libertatii de exprimare. Politicieni, jurnalisti, magistrati. Comentarii si jurisprudenta

Capture2

Dacă jurisprudența Curții Europene pronunțată în interpretarea art. 10 din Convenție a fost în parte disponibilă în limba română, până la acest moment a lipsit un instrument practic care să expună în mod coerent jurisprudența relevantă a Curții în materia libertății de exprimare și care să arate modalitatea de receptare și de aplicare a acestei jurisprudențe de către instanțele naționale.

Abordând în primul rând problema dificilă a relației dintre dreptul la exprimare prev. de art. 10 din Convenție și dreptul la imagine, la bună reputație și la viață privată protejate de art. 8 din Convenție, lucrarea continuă cu elementele de analiză indispensabile oricărei persoane care fie trebuie să găsească un echilibru între drepturile prev. de art. 8 și art. 10 din Convenție, fie pregătește  un articol, o lucrare sau un discurs care poate crea o problemă din această perspectivă.

Expunerea jurisprudenței Curții și a instanțelor naționale este însoțită de comentarii structurate și elocvente, care oferă cititorului atât o perspectivă  asupra problematicii cât și o raportare pragmatică la situațiile care ar putea face obiectul unei cauze în fața instanțelor naționale.

Puteți consulta cuprinsul și un scurt extras din carte pe site-ul Hamangiu.

Saturday, September 20, 2014

Despre protestul avocaților - gândurile unui tânăr judecător

Criticile care pot fi aduse sistemului de formare inițială în cadrul INM sunt multe și am mai vorbit despre ele cu o altă ocazie. Și atitudinea agresivă, egoistă și intransigentă a unor auditori de justiție și judecători tineri, inclusiv a subsemnatului, am recunoscut-o public. Având acestea în vedere, stimați colegi avocați, vă rog să îmi încuviințați mie, unui judecător de 27 de ani, absolvent al Institutului Național al Magistraturii în 2012, cererea judecării cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii și aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special pentru infracțiunea de a fi tânăr judecător.

În circumstanțiere, vă propun următoarele argumente, urmând ca dumneavoastră să apreciați.

Protestul pe care îl inițiați și susțineți printr-o veritabilă sentință de condamnare a judecătorului și a procurorului tânăr constituie numai sublinierea unui aspect de organizare judecătorească de tradiție în România. Intrarea în magistratură a persoanelor tinere, direct din facultate, pe calea repartizărilor în ordinea mediilor, este o modalitate aleasă de către legiuitor de ceva vreme, așa că mă surprinde că ar putea genera reacții atât de puternice în rândul avocaților încât să determine demararea unui protest.

Astfel, conform art. 10 din Legea nr. 982/1865 privind organizarea judecătorească, ”Se va numi judecătoru de plasă, acela care se va distinge prin bunele sale purtări, va avea ore care cunoscinţă de legi şi etatea de 25 ani, celu puţinu.” Art. 33 din Legea nr. 5/1952 privind organizarea judecătorească nu mai amintește de vârsta judecătorului, însă impune efectuarea stagiului judecătoresc de doi ani. Articolului 46 din Legea nr. 92/1992 îi lipsește de asemenea orice condiție privind vârsta minimă.

Constatăm din cele arătate că legiuitorul a apreciat de aproape 150 de ani că o persoană de 25 de ani poate îndeplini funcția de judecător. Desigur, criticabil din multe puncte de vedere, sistemul francez adoptat de către legiuitor este o alegere suverană a acestuia și care bineînțeles, poate fi schimbată prin modificarea sistemului de organizare judiciară. Nu am observat însă un demers public al barourilor de a solicita o inițiativă legislativă în acest sens.

Pe de altă parte, mă întreb câți avocați competenți și care au o experiență reală în zona litigiilor civile sau penale timp de cinci ani (nu mă refer la experiența pe hârtie făcută numai pentru a fi admis în magistratură) ar fi dispuși să intre în magistratură? Mai precis: (i) câți ar fi dispuși ca după cinci ani să își ia concediu câteva luni înainte de un concurs pe care nu știu dacă îl vor promova (ii) să încaseze timp de doi ani o bursă de aproximativ 1.500 lei sau timp de 1 an și 6 luni un salariu de 2.100-3.000 lei? (iii) să suporte o încărcătură medie de 1.363 dosare/judecător (J. Buzău), 1.336 (J. Buftea), 1.255 (J. Ploiești). 1.106 (J. Sector 2) 1.051 (J. Sector 3) - statistică pentru primele 6 luni din 2013; (iv) să se mute cu familia din localitatea de domiciliu? Nu am auzit pe niciunul dintre colegii mei de facultate care își desfășoară din 2010 activitatea la una dintre societățile de avocatură din București să își dorească să intre în magistratură, direct sau prin INM, deși mulți dintre aceștia au competența necesară. Și atunci, mă întreb, cât de viabil este sistemul pe care îl propuneți? Ne place să vorbim despre alte sisteme judiciare și să ne alegem aspectele care ne convin, fără a ne gândi prea mult la realitatea propriul sistem judiciar.

În ceea ce privește răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor, am convingerea că aceasta este realizată mult mai transparent decât în privința avocaților. Inspecția Judiciară ține o evidență publică cu acțiunile disciplinare promovate precum și cu privire la rezoluțiile de clasare. Din aceste statistici, rezultă că în anii 2005-2013 au fost admise în mod definitiv 80 de acțiuni disciplinare exercitate față de judecători și 35 față de procurori. Spre comparație, pagina cu activitatea Comisiei de Disciplină a Baroului București este în construcție, iar pe site-ul Baroului Cluj nu am putut identifica o secțiune dedicată Comisie de disciplină și nici la secțiunea comunicări nu am putut observa niciun comunicat care să privească o sancțiune disciplinară aplicată unui avocat. Nici site-ul UNBR nu ne dă vreo informație privind existența sancțiunilor disciplinare.

Așadar, apare surprinzător protestul avocaților din pricina unui incident în sala de judecată. Există în cazul judecătorilor și procurorilor mecanisme legale care au funcționat și funcționează privind răspunderea lor disciplinară, iar avocații uzează în nenumărate cazuri de sesizările adresate Inspecției Judiciare.

Problema relației avocat-judecător în afara sălii de ședință pentru mine nu există. Pe cine cunosc, salut și nu am nicio ezitare să discut cu foștii colegi de facultate sau cu profesorii pe care îi respect și acum la fel de mult sau poate mai mult după ce am devenit judecător. Cu toate acestea, bârfele și eventualele implicații penale legate de o anumită relație de amiciție între un judecător și un avocat, în special într-o instanță mai mică, sunt pornite, în mare parte, tot de colegii avocatului și ulterior preluate de justițiabili. Este de înțeles de ce, în aceste circumstanțe, un judecător este reticent, mai ales într-un oraș mic, să arate orice relație de amiciție față de un avocat. De asemenea, nu știu cum s-ar simți un avocat care ar vedea că, înainte de începerea ședinței de judecată, avocatul părții adverse are o discuție prietenească cu președintele completului de judecată.

În privința relației avocat-judecător în sala de ședință, s-au evidențiat în nenumărate rânduri ”abuzurile” pe care le fac judecătorii zi de zi în sală, cea mai recentă reacție venind de la Cluj. Mă voi rezuma numai la cele ce ating sfera procesului penal:
- încercările de temporizare a procesului vin de cele mai multe ori de la părți și de la avocații acestora. De la clasicul ”Vă rugăm amânați cauza pentru că este primul termen” până la cereri de recuzare, și desigur, să nu uităm regretatul efect suspensiv al excepției de neconstituționalitate.
- pregătirea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor este asigurată de către Institutul Național al Magistraturii printr-o paletă destul de largă de conferințe pe diferite materii. Într-adevăr, la instanță primim și invitații de participare la alte conferințe organizate de facultăți, barou sau JURIDICE.ro. Pentru toate acestea este însă nevoie de timp, iar în afara instanței, care deseori ocupă toată ziua, găsim cu greu timp chiar și pentru familie, cu atât mai puțin pentru participarea la conferințe.
- relația dintre judecător-procuror este într-adevăr mai strânsă decât cea dintre judecător-avocat. Este eronată însă percepția că judecătorul și procurorul discută soluția înainte sau după ieșirea din sala de ședință.
- jignirile și atitudinea nedemnă nu merg într-un singur sens. Cred că dacă mergem în orice sală de judecată din România, cei care ridică tonul, amenință și au în general o atitudine nedemnă de roba pe care o poartă sunt preponderent avocații, nu judecătorii sau procurorii. Singura diferență este că noi suntem chemați de Inspecția Judiciară să ne explicăm comportamentul din sală – nu știu însă câți avocați au fost puși de comisiile de disciplină să își explice comportamentul lor în sala de judecată.

Deși sunt tentat să dau exemple de comportamente nedemne a unor distinși membri ai baroului, ca răspuns la articolul recent publicat, mi-ar fi jenă, în primul rând față de cititorii acestui site și în al doilea rând față de avocații competenți și care pregătesc temeinic cauzele în care răspund, să redau ceea ce ne este dat să auzim și să vedem deseori în sala de judecată sau să citim în actele de la dosar.

Totodată, discuțiile despre cine greșește mai mult sau cine e mai puțin pregătit pot continua și nu vor ajunge niciodată la final, însă cauza acestui ”război rece” este reprezentată de lipsa de cunoaștere și de înțelegere față de dificultățile celeilalte profesii. Avocații nu se gândesc la judecători, iar judecătorii nu se gândesc la avocați. Fiecare are cereri, respectiv hotărâri de redactat, familie, facturi și altele. Mai mult, ne place să ne gândim numai la avantajele celeilalte profesii, fiecare creându-și un stereotip preferat: avocații au bani și nu fac nimic, iar judecătorii se cred dumnezei și nu citesc cererile sau își bat joc de noi.

Așadar, stimați colegi avocați, eu recunosc că am greșit și probabil voi mai face greșeli în legătură cu soluțiile din dosare și în conducerea ședinței de judecată. Dacă observați acest lucru, uzați de toate căile legale pe care le aveți la dispoziție.

Dacă sunteți deranjați de reacții punctuale a unor judecători în sala de ședință, inclusiv a subsemnatului, sesizați Inspecția Judiciară.
Dacă sunteți însă supărați pe mine că sunt prea tânăr să judec, vă supărați degeaba. Supărați-vă pe legiuitorul care mi-a permis să fiu judecător la această vârstă. Să îmbătrânesc subit pentru că dvs. protestați nu pot.

Și dacă doriți respect în sala de judecată, asigurați-vă că nu ați făcut nimic înainte pentru a-l pierde.

Recunosc, dar nu regret că sunt tânăr. Deliberare ușoară!

Jud. Victor Horia Dimitrie CONSTANTINESCU
Judecătoria Sectorului 6 București, Secția Penală

Wednesday, June 11, 2014

Scurgerea în presă a convorbirilor interceptate. Condițiile detenției pe parcursul arestării preventive a reclamantului. Menținerea în mod justificat a măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 1 an, 3 luni și 19 zile - cauza Voicu c. României

În hotărârea din data de 10 iunie 2014 pronunțată în cauza Voicu c. României (cererea nr. 22015/10), Curtea a reținut că, în data de 10 decembrie 2009, Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală împotriva reclamantului pentru pretinsa săvârșire a infracțiunii de trafic de influență. În mod special, procurorul a susţinut că: (i) reclamantul a acceptat suma de 200.000 EUR de la un om de afaceri, C.C., pentru a folosi relația sa cu judecătorul F.C. din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea influențării soluției unui dosar care se afla pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în care era implicată societatea lui C.C. și o companie de stat. (ii) că ar fi acceptat bani de la M.L., sub pretextul achitării unor consultații juridice prin cabinetul său de avocatură, în scopul de a-i facilita întâlnirea cu șeful poliției pentru a discuta o anchetă în desfăşurată împotriva lui M.L.

Pe data de 11 decembrie 2009, atunci când reclamantul se întorcea acasă cu un autovehicul aparținând Senatului, a fost oprit de către o altă mașină din care au ieșit mai multe persoane înarmate care l-au scos pe reclamant din mașină, și de față cu vecinii reclamantului și cu alți trecători, l-au încătușat și l-au dus cu mașina la sediul DNA, unde a fost informat de urmărirea penală desfășurată împotriva sa.

În aceeași zi, reclamantului i-a fost interzis dreptul de a părăsi localitatea pentru o perioadă de 30 de zile, iar pe data de 9 martie 2010, procurorul a solicitat Parlamentului încuviințarea arestării preventive a reclamantului.

Rezumatul este disponibil pe HotarariCEDO.ro

Sunday, May 18, 2014

Noul Cod penal - Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila–M. Udroiu, V. Constantinescu

Capture

Cu o întârziere destul de mare, vă semnalez apariția cărții Noul Cod Penal - Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila la Editura Hamangiu, lucrare la care am avut privilegiul să contribui alături de un autor care nu are nevoie de nicio prezentare.

Lucrarea a fost gândită pentru prima perioadă de aplicare a noului Cod Penal și concepută pentru a fi utilizată în primul rând de către practicienii care au nevoie de răspunsuri punctuale cu privire la modificările intervenite odată cu intrarea în vigoare a noilor dispoziții substanțial penale.

Lucrarea poate fi cumpărată pe site-ul Editurii Hamangiu. Vă invit să folosiți cu încredere secțiunea de comentarii pentru orice observații, sugestii sau critici legate de carte.