Wednesday, May 27, 2015

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO / 17 iunie 2015, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează conferința
 

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO

București, Biblioteca Academiei Române – Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu”
17 iunie 2015, ora 14:00 

Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite.
La confluenţa celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de numeroase condamnări suferite de statul român în materia executării silite – cu începuturile unei noi reglementări procesual execuţionale, ce-şi reclamă încă multe clarificări interpretative ce pot susţine un praxis cu adevărat eficient, este necesară o analiză retrospectivă a practicii execuţionale cuplată la dezideratul asigurării conformităţii noilor reglementări cu exigenţele şi standardele europene. Cunoaşterea jurisprudenţei CEDO create în cauzele împotriva României privitoare la procedura de executare conferă o perspectivă obiectivă a modului în care autorităţile naţionale (puterea legislativă, executivă şi judecătorească) au înţeles să creeze şi să susţină cadrul necesar pentru executarea hotărârilor şi a altor titluri executorii.
Cu această ocazie, va fi lansat volumul tematic “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (colectiv autori, coord. Vasile Bozeşan), Editura Universitară, Bucureşti, 2015. 

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmărilor, prin e-mail – ardae2007@gmail.com . 

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
Speakeri:
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
– Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator INM
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman
Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
Program:
13:45-14:00 Primirea participanţilor
14:00-14:15 Cuvânt de deschidere
Lansarea volumului “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”
– prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
– judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
14:15-15:25 Intervenţii
Principalele modificări aduse executării silite prin Legea nr. 138/2014
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
Executarea hotărârilor privitoare la minori
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
15:25-15:50 Pauză de cafea
15:50-17:20 Intervenţii
Perspective de abordare a executării silite potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
Mijloace indirecte de realizare a executării silite
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
Aspecte privind vânzarea silită a imobilelor la licitaţie publică
– executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator INM
17:20-18:00 Dezbateri, întrebări, răspunsuri
18:00 Închiderea conferinţei. Înmânarea diplomelor de participare.

No comments: