Sunday, August 26, 2012

Extras din sentința de condamnare a lotului Noica-Pillat-Steinhardt

Sintetizând, lotul Noica-Pillat a fost condamnat pentru redactarea unor lucrări cu caracter ”legionar” dar și pentru răspândirea acestor manuscrise sau a celor redactate de către „legionarii fugari” Emil Cioran și Mircea Eliade. Chiar și simpla participare la întâlnirile organizate de către Noica unde erau citite aceste manuscrise a fost considerată crimă de uneltire contra ordinii sociale.

Crima de uneltire împotriva ordinii sociale era prevăzută de art. 209 Cod Penal și avea următorul conținut: „faptul de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice de guvernământ a Statului”, „faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în Stat”, „faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat la alineatul precedent, fie că au ori nu caracter internaţional”, „faptul de a lucra prin mijloace violente, pentru a produce teroare, teamă ori desordine publică, cu scop de a schimba ordinea economică sau socială din România”, „faptul de a intra în legătură cu vreo persoană sau asociaţie cu caracter internaţional din străinătate sau din ţară, în scopul de a primi instrucţiuni sau ajutoare de orice fel pentru pregătirea unei răsturnări a ordinei democratice a statului”, „faptul de a ajuta, în orice mod, o asociaţiune din străinătate sau din ţară, care ar avea de scop să lupte contra ordinei economice sau sociale din România”, „faptul de a se afilia sau deveni membru al vreunei astfel de asociaţii”, „cei care iniţiază, organizează, activează sau participă la organizaţiuni de tip fascist, politice, militare sau paramilitare” şi „cei care, fără a fi membri ai unor astfel de organizaţii, fac propagandă sau întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţiuni, a membrilor lor sau a scopurilor urmărite de ele” (http://www.crimelecomunismului.ro) Potrivit aceleași surse, această infracțiune a fost cea mai răspândită încadrare pentru deținuții politici.

Din perspectiva juristului, sentința de condamnare are un vădit caracter politic, înțesată de aprecieri cum ar fi „activitate dușmănoasă” „conțint legionar” „legături subversive” trimițând rareori la anumite mijloace de probe din dosar.

Sentința de condamnare precum și toate documentele din acest dosar le găsiți în cartea Prigoana. Documente ale procesului C. Noica, C. Pillat, S. Lazarescu, A. Acterian, Vl. Streinu, Al. Paleologu, N. Steinhardt, T. Enescu, S. Al-George, Al. O. Teodoreanu si altii

Una dintre cărțile care au stat la baza condamării acestor oameni a fost C. Noica – Povestiri despre om, o carte în care Noica dă o intrepretare inteligibilă lucrării Fenomenologia Spiritului de Hegel.

Să stăm un moment și să reflectăm…pentru scrierea unei cărți sau pentru participarea la un cenaclu să execuți efectiv 6 ani de închisoare.

No comments: