Friday, July 27, 2012

Modificări substanțiale ale O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Rovinieta)

În Monitorul Oficial nr. 509/2012 a fost publicată Legea nr. 144/2012 care aduce modificări substanțiale privind constatarea și sancționarea contravenției de a circula fără a deține o rovinietă valabilă. În esență modificările sunt următoarele:

  • art. 8 alin. 1 califică această faptă ca fiind o contravenție continuă
  • sunt abrogate dispozițiile privind aplicarea tarifului de utilizare precum și Anexa 4 care prevedea cuantumul tarifului de utilizare. Ca dispoziție tranzitorie, art.II din Lege prevede că tarifele de utilizare aplicate și contestate în instanță până la data de intrare în vigoare a prezentei legi se anulează.
  • Procesul-verbal se întocmește și se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la constatarea contravenției, interval în care nu mai pot fi încheiate alte procese-verbale de constatare a contravenției de a circula pe drumurile publice fără rovinietă valabilă.

No comments: