Tuesday, July 10, 2012

CCR–Sentințele pronunțate în procedura plângerii contravenționale privitoare la contravențiile prev. de O.U.G. 195/2002 vor fi supuse căii de atac a recursului

Potrivit deciziei nr. 500 din 15 mai 2012 a Curții Constituționale, aceasta și-a reconsiderat jurisprudența anterioară, statuând în sensul că având în vedere că în  lipsa unei căi de atac împotriva soluțiilor pronunțate în materie contravențională, unele instanțe de judecată absolutizează prezumția de legalitate și de temeinicie a procesului-verbal de contestare și sancționare a contravențiilor, instanța constituțională a considerat că în această materie este necesară existența căii de atac a recursului. De asemenea, Curtea Constituțională a mai reținut că unele instanțe nu își exercită rolul activ în ceea ce privește administrarea tuturor probelor utile, pertinente și concludente în cauză, respingând astfel plângerile contravenționale fără a intra în cercetarea fondului.

Decizia nu a fost publicată încă în Monitorul Oficial, însă este disponibilă pe site-ul Curții.

No comments: