Wednesday, February 15, 2012

Citirea declaraţiilor date în timpul urmăririi penale şi dreptul acuzatului de a interoga martorii acuzării. Cauza Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit

Existenţa unui motiv întemeiat pentru absenţa martorului este o întrebare preliminară care necesită un răspuns înainte de a se analiza dacă declaraţia martorului este temeiul exclusiv sau determinant pentru pronunţarea condamnării. Atunci când o declaraţie dată în faza urmăririi penale este citită în şedinţă publică, fără ca martorul să dea declaraţia oral în faţa instanţei (hearsay/ouï-dire), iar această declaraţie fundamentează în mod exclusiv sau determinant soluţia de condamnare, nu va rezulta într-o automată încălcare a art. 6 par. 1. Însă, din cauza riscului admiterii unui asemenea mijloc de probă, vor trebui să existe suficiente garanţii procedurale care să contrabalanseze riscul, printre care măsuri care să permită o evaluare echitabilă şi justă a gradului de încredere în mijlocul de probă respectiv.

Articolul integral pe HotărâriCEDO.ro

No comments: