Wednesday, December 28, 2011

Propuneri privind modificarea examenului de admitere la Institutul Național al Magistraturii

Prin Hotărârea nr. 20 din 15 decembrie 2011 a Consiliului Științific al Instiutului Național al Magistraturii au fost propuse următoarele modificări ale examenului de admitere la INM:

  • Etapa I eliminatorie - va fi compusă din două probe: verificarea raționamentului logic (30% din media primei etape) și verificarea cunoștințelor juridice (70% din media primei etape)
  • Etapa a II – Proba interviului, care va include și redactarea unui eseu
  • Media finală = 25% interviul și 75% media ponderată a primei etape eliminatorii
  • Testarea psihologică să se realizeze de către o rețea de psihologi cu care va coopera CSM-ul

Așadar, chiar dacă punctajul minim la proba raționamentului logic va rămâne 30, candidații vor fi nevoiți să acorde o atenție sporită acestei probe, întrucât are o pondere destul de mare și va departaja candidații care vor trece mai departe la proba interviului.

Consider că modificarea este una pozitivă, care deplasează într-o oarecare măsură centrul de greutate al examenului, de la proba teoretică de drept, la o modalitate mai potrivită pentru un viitor magistrat, chemat să raționeze, nu să memoreze.

De asemenea, ponderea sporită pe care o are interviul și înglobarea în această probă a unui eseu pe o temă nejuridică va ajuta comisia să interpună un filtru final eficient între candidați și calitatea de auditor de justiție.

Modificările sunt încă la nivel de propuneri, întrucât modificarea regulamentului trebuie să fie aprobată de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.  

No comments: