Monday, June 27, 2011

Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii iunie–septembrie 2011

Pe site-ul Institutului Național al Magistraturii a fost publicat anunțul cu privire la organizarea unui concurs de admintere la INM, în perioada 24 iunie – 25 septembrie 2011.

Spre deosebire de alți ani, sesiunea aceasta comportă două diferențe: (i) examinarea psihologică va fi făcută la orice instituție sau persoană autorizată și certificatul astfel obținut va fi depus o dată cu dosarul de înscriere la concurs iar (ii) Consiliul Superior al Magistraturii a emis o hotărâre prin care a stabilit criteriile ce vor fi avute în vedere la analiza condiției bunei reputații.

Cu privire la psihologic, este un lucru pozitiv că se realizează testarea înainte de începerea concursului efectiv, înlăturând astfel situațiile delicate din alți ani, când după o lună de examen, candidatul era respins pentru că nu era apt din punct de vedere psihologic. Cu toate acestea, s-ar putea pune întrebarea calității și uniformității unei examinări realizate disparat. Cred și sper că situația din anul acesta este una de avarie și că la următoarele examene va fi găsită o soluție mai echilibrată.

Criteriile care vor fi avute în vedere la verificarea bunei reputații sunt binevenite. De observat este că CSM-ul va beneficia de o „oglindă” a candidatului, analizând atât sancțiunile administrative aplicate conform art. 18 C.P dar și sancțiunile disciplinare sau contravenționale, aplicate candidatului cu 3 ani înainte de susținerea testului grilă.

Celor care candidează le doresc putere de muncă și mult succes la examen! Nu uitați că ați intrat în perioada cea mai importantă. În opinia mea, următoarele 2 luni fac diferența între cei picați și cei admiși.

No comments: