Friday, February 4, 2011

Deciziile CCR nr. 53 și 54/25.01.2011 privind validarea magistraților aleși ca membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii și a celor doi reprezentați ai societății civile

CCR 53-25.01.2011 CSM CCR 53-25.01.2011 CSM Societate Civila

Din Decizia nr. 54, pasaje relevante:

Curtea Constituţională constată că prin noua reglementare nu se încalcă principiul neretroactivităţii legii, consacrat prin prevederile art. 15 alin.(2) din Constituţie.
În concepţia Curţii Constituţionale, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr.330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.59 din 28 ianuarie 2002, o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Curtea constată că această interdicţie nu influenţează desfăşurarea mandatului în curs, astfel că dispoziţiile art.51 alin.(1) din Legea nr.317/2004, republicată, sunt de imediată aplicare.
Posibilitatea unei noi candidaturi, după expirarea mandatului, este un element extrinsec acestuia, ce poate fi modificat pentru viitor, prin lege. De altfel, legea în vigoare la momentul organizării şi declanşării alegerilor, în speţă, art.51 alin.(1) din Legea nr.317/2004, republicată, stabileşte condiţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile ce trebuie îndeplinite de un candidat.

Cu siguranță, există argumente și pentru o soluție de inadmisibilitate, cum a fost susținut în opinia separată. Însă nu putem să nu ne întrebăm dacă ne aflăm într-o situație de excepție, în care fondul trebuie să prevaleze asupra formei.

Oricum, un lucru este cert. Toate nelămuririle rămase după lecturarea opiniei majoritare sunt clarificate de exhaustiva opinie concurentă…

No comments: