Monday, July 6, 2015

Teste grilă – Ediția a II-a – Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedură penală

Teste Grila II

Atenție, rigoare, corectitudine, exactitate. Sunt proprietăți care, printre altele, definesc mintea oricărui judecător, avocat, procuror. Dacă vă gândiți să urmați una sau alta dintre aceste cariere juridice, de ce să nu începeți antrenamentul minții de astăzi? Această lucrare cuprinde tot ce vă trebuie pentru exercițiul necesar admiterii la INM sau în avocatură, dar care vă va servi de-a lungul întregii cariere și nu numai. A fost elaborată de practicieni valoroși ai dreptului, mulți dintre ei formatori la INM sau INPPA sau care au contribuit la elaborarea proiectelor de legi privind codurile. Alături de ei, câțiva juriști de excepție și-au adus experiența și cunoștințele în calitate de coordonatori.

Este prima lucrare, structurată pe tematica de examen, în care sunt reunite peste 2.600 chestionare pentru cele patru coduri ‒ civil, procedură civilă, penal, procedură penală ‒, iar nivelul de dificultate este adecvat examenelor de admitere la INM sau în avocatură. În plus, cea de-a doua ediție a lucrării conține explicații la toate variantele de răspuns ale grilelor, punctând atent unele detalii deosebit de utile în pregătirea pentru acest tip de evaluare. Un element de noutate îl reprezintă și cele 200 de grile noi din partea de drept penal general realizate de Florin Doru Tohătan, proaspăt cooptat în echipă, ce vin să înlocuiască grilele realizate de Versavia Brutaru în prima ediție, ca urmare a retragerii acesteia.

Pe măsură ce veți exersa, eventualele goluri de cunoștințe, erori de înțelegere sau atenție vor fi eliminate, iar limbajul dreptului va deveni accesibil, prietenos, cunoscut. În acest fel, orice examen încetează a fi o provocare și poate deveni o simplă confirmare.

Răsfoiește

Ediția nouă:

  • este prima culegere de grile de pe piață care conține grile pentru toate cele patru materii esențiale la orice examen de admitere/definitivare în profesie și, cel mai important, conține explicații la toate răspunsurile la grile, pe toate cele patru materii, atât la variantele corecte de răspuns, cât și la cele greșite;
  • conține peste 200 grile noi în partea de drept penal general și aproape 100 grile noi în partea de drept civil (moșteniri) și drept procesual civil;
  • a fost actualizată în conformitatea cu Legea nr. 138/2014 care a modificat Codul de procedură civilă, cartea având în vedere varianta republicată a Codului;
  • în elaborarea răspunsurilor la explicațiile la grile în partea de drept penal și procedură penală au fost avute în vedere atât deciziile Curții Constituționale, cât și hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii sau ca hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Wednesday, June 3, 2015

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

CPP

Cât de curând, în librării, o publicație Editura CH Beck!

”Orice lege trebuie sa fie clară, uniformă și precisă; altfel, interpretarea ei este aproape întotdeauna o formă de a o strica”. Plecând de la cuvintele lui Voltaire, cititorul s-ar putea întreba de ce sunt necesare comentarii ori explicații ale unor legi elaborate de profesioniști, într-un interval mare de timp, care se bucură de toate premisele calităților evocate de marele filozof. Situația este însă diferită în ceea ce privește legislațiile noi – ele ridică întotdeauna mai multe probleme decât și-ar fi putut imagina legiuitorul la momentul redactării lor. Cu atât mai mult, un nou Cod de procedură penală reprezintă o provocare, din cauza regândirii într-o nouă logică a normelor care guvernează procesul penal, în diferitele sale faze.

Lucrarea de față, concepută într-un colectiv de judecători, procurori și avocați cu experiență practică în domeniul tratat, este adresată în principal practicienilor, oferind răspunsuri pentru rezolvarea problemelor cu care aceştia se întâlnesc în activitatea lor curentă, în cauzele penale.

Sperăm însă ca lucrarea să fie de interes şi pentru teoreticienii dreptului, întrucât soluţiile pe care le propunem sunt însoţite de justificări solid fundamentate, de explicaţii ample, aprofundate şi serios documentate. Pentru corecta înţelegere a noii reglementări, o serie de instituţii sunt tratate şi din perspectiva istorică, a evoluţiei lor, sunt explicate motivele pentru care s-a renunţat la unele soluţii din vechea reglementare, după cum sunt prezentate şi raţiunile care au stat la baza introducerii acelor instituţii de noutate absolută în sfera procesuală.

Am privit noua procedură penală nu doar comparativ cu cea anterioară, ci şi critic, semnalând erorile de reglementare sau necorelările între diferitele norme, formulând propuneri pentru corectarea acestor neoncordanțe; încercăm astfel să contribuim şi la procesul de monitorizare şi evaluare a noilor reglementări, proces care în prezent se desfăşoară la nivelul autorităţilor cu competenţe în elaborarea şi adoptarea legislaţiei corespunzătoare.

La alcătuirea comentariilor am avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi practica relevantă a celorlalte instanţe naţionale. Ne-am raportat cu consecvenţă la lucrările de referinţă ale autorilor români şi străini în materia procedurii penale, dar de același interes s-au bucurat și cele apărute recent, după intrarea în vigoare a noii legislaţii.

Coordonarea comentariilor a fost realizată astfel încât lucrarea să reflecte o viziune unitară asupra tuturor instituţiilor, iar trimiterile din cadrul lucrării, riguroase, să permită o abordare completă a fiecărei instituţii, prin raportare la cele corelative ei. Scopul urmărit a fost acela de a crea cel mai complex, util şi actual instrument pentru practicienii dreptului procesual penal.

Mulţumim pe această cale colegilor noştri - judecători, procurori, experţi asimilaţi magistraţilor, cadre didactice, avocaţi sau poliţişti - care, prin lucrările întocmite în activitatea lor profesională sau doctrinară (multe dintre ele regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării) ori prin dezbaterile teoretice publice, ne-au ajutat să inventariem în această lucrare cele mai actuale teme din domeniul procesual penal și sperăm ca ea să contribuie în mod benefic la găsirea unor soluții concrete la problemele existente în această materie.

Wednesday, May 27, 2015

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO / 17 iunie 2015, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează conferința
 

Executarea silită – Noutăți, provocări, exigențe – prin filtrul jurisprudenței CEDO

București, Biblioteca Academiei Române – Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu”
17 iunie 2015, ora 14:00 

Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite.
La confluenţa celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de numeroase condamnări suferite de statul român în materia executării silite – cu începuturile unei noi reglementări procesual execuţionale, ce-şi reclamă încă multe clarificări interpretative ce pot susţine un praxis cu adevărat eficient, este necesară o analiză retrospectivă a practicii execuţionale cuplată la dezideratul asigurării conformităţii noilor reglementări cu exigenţele şi standardele europene. Cunoaşterea jurisprudenţei CEDO create în cauzele împotriva României privitoare la procedura de executare conferă o perspectivă obiectivă a modului în care autorităţile naţionale (puterea legislativă, executivă şi judecătorească) au înţeles să creeze şi să susţină cadrul necesar pentru executarea hotărârilor şi a altor titluri executorii.
Cu această ocazie, va fi lansat volumul tematic “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (colectiv autori, coord. Vasile Bozeşan), Editura Universitară, Bucureşti, 2015. 

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmărilor, prin e-mail – ardae2007@gmail.com . 

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
Speakeri:
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
– Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator INM
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman
Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
Program:
13:45-14:00 Primirea participanţilor
14:00-14:15 Cuvânt de deschidere
Lansarea volumului “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”
– prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română
– judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
14:15-15:25 Intervenţii
Principalele modificări aduse executării silite prin Legea nr. 138/2014
– dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară
Executarea hotărârilor privitoare la minori
– conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită
15:25-15:50 Pauză de cafea
15:50-17:20 Intervenţii
Perspective de abordare a executării silite potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
– judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman
Mijloace indirecte de realizare a executării silite
– prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită
Aspecte privind vânzarea silită a imobilelor la licitaţie publică
– executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator INM
17:20-18:00 Dezbateri, întrebări, răspunsuri
18:00 Închiderea conferinţei. Înmânarea diplomelor de participare.