Sunday, September 28, 2014

Limitele libertatii de exprimare. Politicieni, jurnalisti, magistrati. Comentarii si jurisprudenta

Capture2

Dacă jurisprudența Curții Europene pronunțată în interpretarea art. 10 din Convenție a fost în parte disponibilă în limba română, până la acest moment a lipsit un instrument practic care să expună în mod coerent jurisprudența relevantă a Curții în materia libertății de exprimare și care să arate modalitatea de receptare și de aplicare a acestei jurisprudențe de către instanțele naționale.

Abordând în primul rând problema dificilă a relației dintre dreptul la exprimare prev. de art. 10 din Convenție și dreptul la imagine, la bună reputație și la viață privată protejate de art. 8 din Convenție, lucrarea continuă cu elementele de analiză indispensabile oricărei persoane care fie trebuie să găsească un echilibru între drepturile prev. de art. 8 și art. 10 din Convenție, fie pregătește  un articol, o lucrare sau un discurs care poate crea o problemă din această perspectivă.

Expunerea jurisprudenței Curții și a instanțelor naționale este însoțită de comentarii structurate și elocvente, care oferă cititorului atât o perspectivă  asupra problematicii cât și o raportare pragmatică la situațiile care ar putea face obiectul unei cauze în fața instanțelor naționale.

Puteți consulta cuprinsul și un scurt extras din carte pe site-ul Hamangiu.

No comments: