Tuesday, June 18, 2013

Draftul hotărârii judecătorești comunicat avocaților. Obligația de confidențialitate. Nerespectarea obligației de către avocat.

O hotărâre pronunțată de către England and Wales Court of Appeal – Criminal Division, Regina v. Noshad Hussain, relevă o practică interesantă existentă la nivelul acelei instanțe. Astfel, înainte ca hotărârea să fie semnată de către judecători, aceasta este comunicată avocaților părților din cauza respectivă. Rolul acestei practici, astfel cum este explicată chiar în hotărârea amintită, este de a da posibilitatea profesioniștilor dreptului implicați în proces de a atrage atenția Curții asupra eventualelor erori factuale, omisiuni sau erori materiale existente în draft.
Avocații (aici includem și Ministerul Public – Crown Prosecution Service) nu au voie de divulge părților sau unei terțe persoane hotărârea Curții înainte de pronunțare. (Iar Crown Prosecution Service nu poate divulga hotărârea poliției)
Ce se întâmplă atunci când un avocat nesocotește obligația? Vă las să citiți în hotărârea menționată. Bineînțeles, întrebarea la care trebuie să medităm cu toții: cum ar funcționa o astfel de practică în sistemul nostru judiciar?

No comments: