Thursday, January 24, 2013

Comentariile Codului civil - Mihaela Mîneran–Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara

CF2

Deși intenționam de mai mult timp, nu am reușit să scriu despre două lucrări ale dnei. jud. Mihaela Mîneran, care cred că trebuie menționate.

Trebuie să declar mai înainte de toate că am avut tangențe insuficiente cu domeniul, probabil si pentru ca aprofundarea sistemelor de carte funciară nu se numără printre pasiunile mele.

Cu toate acestea, exigențele unei noi reglementări civile m-au determinat să fiu mai atent la toate aparițiile în acest domeniu, motiv pentru care am cumpărat cartea din seria Comentariile Codului civil „Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara”.

CF1Abordarea din această lucrare consider că este una reușită pentru o persoană care caută răspunsuri rapide și cuprinzătoare. Deși cartea este una de  dimensiuni reduse, autoarea a reușit să îmbine cunoștințele teoretice necesare pentru înțelegerea instituțiilor cu practica judiciară a instanțelor naționale.

Cartea poate fi mai mult asimilată unui îndreptar al practicianului, scrisă de către un practician, întrucât lucrarea nu păcătuiește prin explorarea unor probleme care rămân numai în plan teoretic, ci se concentrează pe acele chestiuni care au o puternică înrâurire în practica judiciară.

Autoarea a adăugat primei lucrări, o culegere de practică judiciară comentată, intitulată „Cartea funciară – Jurisprudență comentată și reglementarea din noul Cod Civil”. Hotărârile judecătorești prezentate sunt în mare parte nepublicate și tratează diverse probleme din materie, cum ar fi principiul relativității înscrierilor în cartea funciară, acțiunile în cartea funciară, căile de atac împotriva încheierilor de carte funciară și multe altele. Acolo unde a fost cazul, autoarea a adăugat comentariile sale, deseori pentru a puncta diferențele sau asemănările cu dispozițiile noului Cod Civil.

Friday, January 18, 2013

Ghiurău c. României, Cioinea c. României, Victor Atanasie Stănculescu c. României

Lipsa unei anchete efective privind relele tratamente aplicate de poliţie şi încălcarea procedurii penale privind aducerea cu mandat la sediul parchetului în vederea ascultării - cauza Ghiurău c. României

Încălcarea art. 3 din Convenţie întrucât autorităţile nu au desfăşurat o anchetă efectivă în privinţa acuzaţiilor reclamantului că a fost supus unor rele tratamente de către poliţişti.

Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie ca urmare a constatării încălcării procedurii penale privind aducerea cu mandat a reclamantului la parchet în vederea ascultării.

Neîncălcarea art. 5 par. 2 din convenţie, Curtea reţinând că un interval de opt ore până la aducerea la cunoştinţa reclamantului a motivelor privării sale de libertate a respectat cerinţa promptitudinii.

 

Lipsa accesului la dosarul cauzei la judecarea prelungirii arestării preventive şi încălcarea principiului contradictorialităţii – cauza Cioinea c. României

Încălcarea art. 5 par. 3 şi 4 din Convenţie, deoarece instanţele interne nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive, nu au permis apărătorilor reclamantului să studieze dosarul de urmărire penală şi au dispus prelungirea măsurii arestării preventive a reclamantului fără a pune acest lucru în discuţia părţilor.

 

Absenţa oricărui indiciu de arbitrariu în procedurile naţionale – decizia de inadmisibilitate parţială în cauzele reunite Victor Atanasie Stănculescu c. României şi Mihai Chiţac c. României

Prin decizia de inadmisibilitate parţială din 03 iulie 2012 pronunţată în cauzele reunite Stănculescu c. României (cererea nr. 22555/09) şi Chiţac c. României (cererea nr.42204/09) Curtea a respins, ca inadmisibile, plângerile reclamanţilor privind încălcarea articolelor 6 (par.1,2,3 lit. b şi d), 7, 13, 14 (coroborat cu articolele 6, 7 şi 3)  din Convenţie şi a hotărât comunicarea către Guvernul pârât a capătului de cerere referitor la încălcarea art. 6 par.1 privind durata procedurilor judiciare în faţa instanţelor naţionale.